Posebno smo ponosni na

Forum za odgovorno poslovanje
Forum za odgovorno poslovanje
Prva mreža društveno odgovornih kompanija
u Srbiji koju smo osnovali 2008. godine.
Programi podrške socijalnim preduzećima
Programi podrške socijalnim preduzećima
Jednogodišnji program stručne i finansijske
podrške za socijalna preduzeća i OCD, koji pomaže
organizacijama da razviju i sprovedu inovacije
u načinu funkcionisanja i postignu promenu koja
će im omogućiti da budu održivije, vidljivije
i efikasnije u radu.

Akademija poslovnih veština
Akademija poslovnih veština
Socijalno preduzeće koje smo pokrenuli 2013.
godine, koje omogućava prihod nezaposlenim
ženama okupljenim u ženskim udruženjima
širom Srbije.
Sajam partnerstava
Sajam partnerstava
Organizujemo ga svake godine u okviru
međunarodne konferencije CSR Forum kako
bismo organizacijama omogućili povezivanje
sa vodećim kompanijama u Srbiji.
Dobra torba
Dobra torba
Socijalno preduzeće koje smo pokrenuli 2013.
godine, koje omogućava prihod nezaposlenim
ženama okupljenim u ženskim udruženjima
širom Srbije.
Uradi nešto!
Uradi nešto!
Društvena kampanja za podsticanje građanskog
aktivizma koju smo razvili za kompaniju
Telekom Srbija 2011. godine.