Smart Impakt Fond

Smart kolektiv je 2019. godine pokrenuo Fond za razvoj održive ekonomije sa ciljem da pruži trajnu i adekvatnu stručnu i finansijsku podršku preduzećima sa jakim društvenim uticajem. Fond predstavlja nastavak strateške i dugoročne orijentacije Smart kolektiva ka pružanju podrške i osnaživanju pojedinaca, organizacija i preduzeća koji doprinose održivim i pozitivnim promenama u svojim zajednicama. Fond će u narednih 5 godina investirati oko pola miliona evra u inicijative kroz inovativan finansijski instrument i stručnu podršku.

Go to Top