Naši glavni programi

Verujući da biznis treba i može da igra pozitivnu ulogu u društvenom razvoju, Smart kolektiv je pionir promovisanja društveno odgovornog poslovanja  u Srbiji. Naše angažovanje na razvoju i unapređenju CSR-a u Srbiji motivisano je željom da se kroz edukaciju, osnaživanje, umrežavanje, podizanje svesti i iniciranje različitih aktivnosti i projekata, CSR uspostavi kao standardna biznis praksa, doprinoseći na taj način pozitivnim društvenim promenama.

Opširnije

Kroz naše usluge kompanijama pomažemo da na bolji, efikasniji i lakši način postignu veće rezultate, strateški definišu i unapređuju svoje CSR prakse, i da se kroz sistemsko bavljenje CSR-om pozicioniraju kao lideri u ovoj oblasti, pozitivno utiču na druge stejkholdere, društvo u celini, ali i na sopstvene poslovne rezultate – da optimizuju i maksimalno iskoriste svoje potencijale.

Opširnije

Naša posvećenost socijalnim inovacijama proizlazi iz uverenja da je preduslov za kreiranje pravednog, otvorenog i demokratskog društva u kome želimo da živimo stvaranje novog građanskog društva – efikasnih, održivih, preduzimljivih organizacija koje se ne baziraju na tradicionalnoj podeli na sektore i uloge, nego kombinuju najbolje od svega, istovremeno podstičući i razvijajući nove lidere, aktivizam, socijalnu osvešćenost i preduzetnički duh u svom užem i širem okruženju.

Opširnije

Verujemo da održive organizacije civilnog društva mogu efikasnije da ispunjavaju svoju misiju i adekvatnije odgovaraju na ključne izazove; da budu prepoznatljivije u lokalnoj zajednici i da mobilišu više ljudi, volontera i drugih resursa neophodnih za uspešan rad. Polazeći od svoje misije, organizacijama pružamo različite vidove podrške – od edukacije i mentorstva, preko promovisanja njihovih inicijativa i povezivanja sa kompanijama, do podrške u razvoju sociopreduzetničkih ideja i aktivnosti.

Opširnije

Ključni rezultati

Tokom više od 10 godina od svog osnivanja, Smart kolektiv nalazi načine da se iskustva i logika biznisa primene u rešavanju društvenih problema, pomaže kompanijama da artikulisano i strateški sarađuju sa zajednicom, a raznim društvenim grupama da zainteresuju poslovni svet, partnere i sugrađane za svoje inicijative i postanu inovativnije, efikasnije i održivije.

Preko 7000

OCD socijalnih preduzeća i mladih preduzetnika

Predavanja, radionice i treninzi o održivosti, marketingu i partnerstvima. Tutorijali, priručnici, publikacije, onlajn kurs preduzetništva.

500

OCD, Socijanlih preduzeća i mladih

Dobilo stručnu podršku da razvija partnerstva sa kompanijama, pokrene - razvije biznis/socijalno preduzeće kroz mentorstva, rad sa ekspertima i pristup finansiranju.

Za preko 100 000

Krajnjih korisnika unapređen kvalitet života

Unapredjen kvalitet života za preko 100 000 krajnjih korisnika

30 kompanija

Koje godišnje investiraju 5 000 000 EUR

Osnovali smo forum za odgovorno poslovanje i razvili strateška partnerstva sa preko 30 kompanija koje godišnje investiraju 5 miliona evra u zajednicu

Više o našem poslovanju

Naši ključni partneri

Dugogodišnja partnerstva sa donatorima i kompanijama koje u saradnji sa nama ulažu u socijalno preduzetništvo i razvoj civilnog društva

S ponosom predstavljamo